scenarios

Σενάρια Ξενάγησης

Το Xenagos προσφέρει μία επιλογή προτεινόμενων βημάτων ξενάγησης (σενάρια). Το κάθε βήμα της ξενάγησης μπορεί να είναι μια μετάβαση σε ένα έκθεμα ή σε ένα σημείο πληροφορίας. Το σύστημα Xenagos δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να τροποποιήσει το επιλεγμένο σενάριο κατά την ξενάγηση. Στη ξενάγηση καθορίζεται η ακολουθία με την οποία ο επισκέπτης θα περιηγηθεί στις θεματικές ενότητες, στις συλλογές και τα εκθέματα με βάση το χρόνο, τη θεματολογία και τις προτιμήσεις των επισκεπτών.

Τα σενάρια ξενάγησης μεταβάλλονται, τροποποιούνται ή προστίθενται σε αυτά νέα. Στο κάθε σημείο ενδιαφέροντος υπάρχει η λειτουργία προβολής λεπτομερειών για επιλεγμένο έκθεμα καθώς και ο εντοπισμός θέσης που εκτελείται με το ενσωματωμένο σύστημα GPS των έξυπνων κινητών τηλεφώνων ή του Ασύρματου δικτύου.

receptions

Εφαρμογή Υποδοχής Επισκεπτών

Η εφαρμογή υποδοχής επισκεπτών επιτρέπει στο χειριστή της να προβεί σε μια σειρά ενεργειών για τη διαχείριση των επισκεπτών, του μουσείου και των συσκευών που χρησιμοποιούνται κατά την ξενάγηση. Για κάθε ξενάγηση το σύστημα καταγράφει αυτόματα:

 • την ώρα έναρξης και λήξης
 • την επιλεγμένη γλώσσα
 • το επιλεγμένο σενάριο
 • την συσκευή που χρησιμοποιήθηκε
 • τα εκθέματα που είδε ο επισκέπτη
 • την διάρκεια κάθε ενέργειας

Η εφαρμογή εμπλουτίζει την συνολική εμπειρία ξενάγησης δίνοντας την δυνατότητα να καταγραφούν δημογραφικά, μορφωτικά στοιχεία, ενδιαφέροντα και προτιμήσεις των επισκεπτών καθώς και την διάδρασή τους με άλλους επισκέπτες (πχ του ιδίου γκρουπ) μέσω αποστολής μηνυμάτων - γνωστοποιήσεων κατά την διάρκεια της ξενάγησης.

map icon servises

Εφαρμογή Χάρτη

Ο Χάρτης καθοδηγεί τον επισκέπτη στο χώρο με το ενσωματωμένο σύστημα GPS των έξυπνων κινητών τηλεφώνων και τον πληροφορεί για τα σημεία ενδιαφέροντος με γραφιστική κάτοψη και σενάρια ξενάγησης με κριτήρια το χρόνο, τη θεματολογία και τις εκάστοτε προτιμήσεις.

Η εφαρμογή υποστηρίζει λειτουργία σε πόλεις και ανοιχτούς χώρους με προβολή των σημείων ενδιαφέροντος, προσαρμοζόμενη εστίαση (zoom). Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του μία σειρά από προτεινόμενες διαδρομές και τοποθεσίες επίσκεψης, ανάλογα με την θέση του και τις επιθυμίες του.

social icon servises

Social sharing features

Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στο χρήστη διαμοιρασμού των εμπειριών επίσκεψης (τοποθεσία, χρόνος, φωτογραφίες) και παρακολούθησης της ροής δεδομένων και πληροφοριών και σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης να διαδράσει με τα παρακάτω κοινωνικά μέσα δικτύωσης(social media):

 • • Facebook
 • • Foursquare
 • • Twitter
 • • YouTube
 • • Google+

games icon servises

Εκπαιδευτικές Εφαρμογές

Το σύστημα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές διαδραστικές εφαρμογές για τους επισκέπτες του μουσείου, όπως παιχνίδια μνήμης, εύρεση αντικειμένων, puzzles, ερωτήσεις που συνδέονται με τους χώρους και τα εκθέματα του μουσείου αυξάνοντας έτσι την εκπαιδευτική δυνατότητα. Το μορφωτικό περιεχόμενο παραμετροποιείται και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου ή τις εκάστοτε απαιτήσεις των χρηστών/επισκεπτών. Το σύστημα XENAGOS προσφέρει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας νέων εκπαιδευτικών εφαρμογών από τους χειριστές του συστήματος.

 

eshop icon servises

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Το σύστημα XENAGOS δίνει στον επισκέπτη κατά τη ξενάγηση ή καθώς λαμβάνει πληροφορίες για κάποιο έκθεμα, να μπορεί να επισκεφτεί το ηλεκτρονικό κατάστημα του μουσείου και να βρει αν υπάρχουν προϊόντα τα οποία σχετίζονται με το έκθεμα ή το σενάριο επίσκεψης και να προβεί σε αγορά σχετικού προϊόντος ή αναμνηστικού. Στη συνέχεια, μετά την παραγγελία, μπορεί να συνεχίσει τη ξενάγηση του και να παραλάβει το αντικείμενο που αγόρασε από το ηλεκτρονικό κατάστημα στο τέλος της ξενάγησης.

 

 

analytics icon servises

Εφαρμογή Στατιστικής Ανάλυσης

Το XENAGOS παράγει πολύτιμα στατιστικά στοιχεία για:

 • Την επισκεψιμότητα όπως, δεδομένα που σχετίζονται με τον αριθμό των επισκεπτών και την κατανομή τους με βάση το χρόνο και τα λοιπά χαρακτηριστικά του συστήματος
 • Την θέαση εκθεμάτων προσφέροντας μια άλλη εικόνα ως προς την θέαση των εκθεμάτων από τους επισκέπτες και την διάδρασή τους με αυτά
 • Επιλογές Προτιμήσεων και Αγορών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με στατιστικά δεδομένα ως προς τα ποιο επιθυμητά αντικείμενα

Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρούνται, δίνουν την δυνατότητα ανάλυσης από την οποία παράγονται πληροφορίες, στατιστικά διαγράμματα και εξάγονται συμπεράσματα για το ενδιαφέρον των επισκεπτών και την λειτουργία του χώρου επίσκεψης.

 

ticketing icon servises

Ηλεκτρονικά Εισιτήρια

Το σύστημα XENAGOS δίνει την δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων μέσω τηλεφώνου, Διαδικτύου (Internet), καθώς και μέσω αυτόματου πωλητή, ενώ παράλληλα συνδέεται με το σύστημα διαχείρισης γνώσης για την προσαρμογή στο προφίλ επίσκεψης.

 

languages icon servises

Γλώσσες και λεξικά

Το XENAGOS δεν έχει περιορισμό στον αριθμό γλωσσών δίνοντας έτσι μεγάλη ευελιξία σε κάθε Οργανισμό να εξυπηρετήσει καλύτερα τους επισκέπτες του. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει ακόμη ποιο αποτελεσματική μια και το XENAGOS έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης ειδικών λεξικών (γλωσσάρια) με τα οποία επεξηγούνται ιδιαίτεροι όροι (επιστημονικοί, τεχνικοί κλπ) που χρησιμοποιούνται στα κείμενα της ξενάγησης.

disabled

Εφαρμογές για Άτομα με ειδικές ανάγκες

Το σύστημα XENAGOS προσφέρει την δυνατότητα προσθήκης εξειδικευμένων εφαρμογών για άτομα με ειδικές ανάγκες, παρέχοντας έτσι πρόσβαση στην πληροφόρηση καθώς και μια καλύτερη ποιότητα επίσκεψης σε ένα σημαντικό πλήθος ανθρώπων που χρειάζονται ειδικές συνθήκες ή περιβάλλον επικοινωνίας.